logo
Регуляторна та антикорупційна експертиза
image
Регуляторна та антикорупційна експертиза

Наша діяльність спрямована на те, щоб місцеві ради та виконкоми приймали раціональніші та ефективніші рішення. Бізнес-середовище отримувало спрощені умови ведення бізнесу, прозорість процесів та зменшення витрат. Представники громади, в свою чергу, прозорішу, стійкішу до корупційних викликів систему місцевого самоврядування.

Інструментарій роботи:

1. Підготовка нормативно-правових актів для вдосконалення регулювання визначеної сфери, їх обговорення з органами місцевого самоврядування та громадськістю, сприяння побудові коаліцій для їх прийняття. У разі потреби – підготовка пакетів нормативно-правових актів для внесення змін до актів законодавства вищих рівнів, передача їх партнерам на національному рівні та до КМУ, ДРС.
2. Проведення регуляторної та антикорупційної експертизи проектів рішень – регуляторних актів, аналіз на відповідність засадам державної регуляторної політики. Результати експертизи викладаються у формі експертного висновку.
3. Перегляд пропонованих чи діючих регулювань, проведення аналізу регуляторного впливу, підготовка рекомендацій щодо їх перегляду чи відміни, обговорення цих рекомендацій з органами місцевого самоврядування та громадськістю.
4. Відслідковування ефективності запропонованих рішень як за критерієм впровадження, так і за критерієм досягнутих результатів. Перегляд та модифікація запропонованих рішень за необхідності.

За 7 років діяльносі Хаб напрацював низку аналітичних документів, які допомагають громадам покращити регуляторну процедуру та зменшити корупційні ризики.

Аналітичні матеріали:

1. Посібник “Регуляторна політика органів місцевого самоврядування”
Посібник містить інформацію про регуляторну політику органів місцевого самоврядування, процедури прийняття та перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування та інструменти зменшення адміністративного та регуляторного навантаження на ведення бізнесу на місцевому рівні. У посібнику опублікована Методика місцевого регуляторного перегляду.

2. Методика місцевого регуляторного перегляду
Цей документ є модельним та може використовуватись органами місцевого самоврядування у всіх регіонах України з певними адаптаціями, відповідно до пріоритетних проблем і потреб кожної громади.

3. Методичні рекомендації щодо проведення регіонального регуляторного перегляду
Основні переваги: усунення бар’єрів для МСБ; зменшення витрат бізнесу; усунення дискреційних умов; очищення регуляторного поля; оздоровлення бізнес-клімату.

4. Модельний порядок підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад
Основні переваги: підвищення прозорості процедур, забезпечення обрахованості рішень, розширення залучення підприємницьких та експертних кіл, посилення ефективності та рівня виконання рішень.

5. Модельний порядок підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад та виконавчих комітетів
Рекомендована форма рішення про затвердження Порядку підготовки проєктів регуляторних атків та їх винесення на розгляд місцевої ради та її виконавчого комітету.

6. Методика проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень та проєктів рішень органів місцевого самоврядування
Дана Методика, а також супровідні документи допоможуть перевірити та верифікувати внутрішні процедури та рішення місцевих рад на предмет дотримання принципів законності, прозорості та доцільності, які безпосередньо впливають на ведення підприємницької діяльності та формують імідж інвестиційної привабливості міст.

Успішно надіслано!