logo
Регулювання сфери паркування транспортних засобів у громадах
image

Регулювання сфери паркування транспортних засобів у громадах

У 2017-му році Верховна Рада України прийняла Закон про реформування сфери паркування. Внаслідок реформи було запроваджено службу інспекторів з паркування, впроваджено фото – відеофіксацію правопорушень, розширено повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема щодо регулювання системи паркування, спрощено процес формування тарифів та систему сплати штрафів, чітко визначено умови правопорушень через які можлива евакуація тощо.
Така зміна регулювання, зокрема у Львові, дозволила значно збільшити надходження до місцевих бюджетів від оплати вартості паркування та штрафів, провести часткову інвентаризацію місць для паркування, значно збільшити їхню кількість, а також покращити дисципліну та культуру паркування водіїв.
Проте, на жаль, у більшості міст України досі діють застарілі регулювання, а проблема набуває все нових масштабів. У свою чергу, культуру паркування потрібно розвивати навіть у найменших громадах, а запровадження прозорих, простих та зрозумілих місцевих правил і механізму відбору оператора паркувальних майданчиків, що дозволить громаді зекономити значну частину фінансового ресурсу та, в свою чергу, сприятиме залученню інвестицій в благоустрій та/або місцеву паркувальну інфраструктуру.

Що потрібно знати громадам перед розробкою нового регулювання?
Існує ряд нормативно-правових документів, окремі положення з яких потрібно враховувати перед початком розробки нового регулювання:
  • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
  • Закон України «Про дорожній рух»;
  • Податковий кодекс України;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів»;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху».
Регулювання сфери паркування має на меті регламентацію порядку паркування транспортних засобів на спеціально обладнаних відведених майданчиках для паркування транспортних засобів та службових парковках на території відповідної громади. У правилах паркування транспортних засобів передбачаються вимоги до обладнання майданчиків для паркування, порядок їх функціонування, порядок сплати вартості послуг за паркування, права та обов’язки суб’єктів правовідносин тощо.
До правил паркування можна додатково включити положення про контроль за дотриманням правил паркування, який здійснюватимуть інспектори з паркування, які зможуть притягувати до адміністративної відповідальності за порушення таких правил від органів місцевого самоврядування.

Порядок проведення конкурсу з визначення операторів паркування включає:
✅ Вимоги до оголошення про проведення конкурсу;
✅ Порядок участі у конкурсі;
✅ Опис максимально простої та прозорої процедуру проведення такого конкурсу;
✅ Перелік функції конкурсної комісії.

Перед затвердженням нових правил паркування транспортних засобів та Порядку проведення конкурсу з визначення операторів паркування потрібно здійснити наступні кроки для забезпечення дотримання регуляторної процедури:
🟢 Включити проєкти регуляторних актів до плану діяльності відповідного ОМС з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік або внести зміни до плану прийняття регуляторних актів на поточний рік.
🟢 Підготувати проєкти рішень про затвердження Правил паркування транспортних засобів та Порядку проведення конкурсу з визначення операторів паркування.
🟢 Підготувати аналізи регуляторного впливу (далі – АРВ) в порядку та за структурою, визначеною статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308. Аналіз регуляторного впливу готує розробник або ж за поданням депутата постійної комісії відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про підготовку експертного висновку в форматі АРВ.
🟢 Оприлюднити проєкти регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій у засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет на офіційному веб ресурсі відповідного органу місцевого самоврядування. Збір зауважень і пропозицій до проєктів регуляторних актів повинен тривати не менше 1 місяця та не більше 3 місяців.
🟢 Зареєструвати проєкти рішень. Постійна комісія з питань регуляторної політики (відповідальна постійна комісія) розглядає такі проєкти у порядку, визначеному Регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії.
🟢 Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертних висновків щодо регуляторного впливу проєктів рішень в порядку і строки, встановлені Регламентом ради.
🟢 Направити до Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) проєкти рішеннь, копію повідомлень про оприлюднення проєктів рішень, експертні висновки та АРВ для отримання пропозицій щодо вдосконалення проєктів рішень відповідно до принципів державної регуляторної політики.
🟢 Вивчити отримані від ДРС пропозиції та надати висновки про відповідність статтям 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (висновки надаються відповідальною постійною комісією).
🟢 Головна постійна комісія (згідно з Регламентом ради) розглядає висновки відповідальної постійної комісії, пропозиції ДРС та приймає висновки щодо підтримки або відхилення проєктів за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.
🟢 Постійна комісія готує рішення щодо врахування пропозицій ДРС щодо вдосконалення проєктів рішень відповідно до принципів державної регуляторної політики та представляє висновки про відповідність проєктів регуляторних актів вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пропозиції ДРС.
🟢 Сільський/селищний/міський голова підписує рішення ради. Рішення ради офіційно оприлюднюються.


Для полегшення процесу вдосконалення сфери паркування в громаді, наша команда, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС розробила Модельне регулювання сфери паркування транспортних засобів у громадах: Правила паркування транспортних засобів та Порядок проведення конкурсу з визначення операторів паркування, яке може бути адаптоване під потреби конкретної громади. В залежності від розміру міста, густоти населення, кількості машин вдосконалення сфери паркування дозволяє:
Для малих громад: збільшити інвестиційну привабливість міста, покращити бізнес-клімат та збільшити надходження до місцевих бюджетів
Для великих громад: окрім вище перелічених переваг, – розвантажити місто, провести часткову інвентаризацію місць для паркування; розвинути паркуваньну інфраструктуру відповідно до запиту та потреб населення та покращити дисципліну і культуру паркування водіїв.
Порядок

Модельне рішення, яке ми пропонуємо розроблене з урахуванням максимально спрощеного але достатнього та ефективного переліку складових та учасників такого процесу з можливістю пропорційного доповнення. Розробники регуляторних актів можуть змінювати пропонований текст рішень, додатків та доповнювати процедуру в залежності від необхідності застосування тих чи інших механізмів у своїй громаді (наприклад, конкурс з визначення операторів паркування може відбуватися онлайн – шляхом проведення електронного аукціону в системі Prozorro).


Публікацію створено в межах проєкту “REcovery: регуляторні інструменти для економічної відбудови”, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). 

Успішно надіслано!