logo
Впровадження е-квитка в Україні: що потрібно знати громадам
image

Впровадження е-квитка в Україні: що потрібно знати громадам.

У 2014 році Україна розпочала процес євроінтеграції, що вимагає проведення численних реформ адаптації українського законодавства до європейського у всіх сферах, зокрема й щодо транспортних перевезень та діджиталізації. Від 17 січня 2017 року ухвалено Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, що набрав чинності з 7 травня 2017 року. Даним нормативно-правовим актом, що має вищу юридичну силу, затверджено загальнодержавну діяльність із реорганізації транспортної системи у відповідності до принципів цифровізації. Хоча вказана реформа відбулася ще 7 років тому, станом на сьогодні автоматизовану систему обліку оплати проїзду  (АСООП) було впроваджено лише в незначній кількості громад, більшість з яких є обласними центрами. 

В контексті євроінтеграції, отримавши статус кандидата влітку 2023 року ми розпочали комплексну адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС. А вже 15 грудня того ж року ЄС ухвалило рішення щодо початку переговорів. Відповідно, для прискорення процесу євроінтеграції нам потрібно впроваджувати нові ініціативи з урахуванням існуючих стандартів ЄС. Необхідність впровадження е-квитка за цими стандартами в Україна було окреслено в Національній транспортній стратегії України до 2030 року затвердженої Кабінетом Міністрів України 17 січня 2018 року. Саме тому, для зручності впровадження АСООП на місцевому рівні ми розробили модельний комплекс рішень, який дозволить громадам спростити процес впровадження такого регулювання на місцях.

Модельне рішення

Модельне рішення розроблене в рамках проєкту “REcovery: регуляторні інструменти для економічної відбудови”, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС. Дане рішення може бути адаптоване під потреби кожної громади. Пропонований модельний комплекс рішень враховує низку досліджень та напрацювань щодо регулювання сфери впровадження АСООП, міжнародні підходи, а також успішний досвід команди Центру економічного зростання “LRHub” з розроблення пілотного рішення про впровадження АСООП на обласному рівні.

Які переваги для громад створює впровадження е-квитка?

уніфікована форма придбання документу, що підтверджує право пасажира на одержання транспортних послуг (наприклад, електричний наземний і підземний, автомобільний (автобуси й приміські маршрутні таксі));
✅ підвищення інвестиційної привабливості громад, заохочення туристичних відвідувань за рахунок відкритості до гостей міста та громади;
✅ здатність прозоро проводити контроль і облік перевезень громадян пільгових категорій;
✅ раціоналізація тарифного плану з одночасним вдосконаленням якості надання послуг;
✅ екологічність і відповідність рекомендаціям охорони здоров’я;
✅ інтеграція в спільноту ЄС за рахунок відповідності державного цифрового реформування Європейським стратегіям і законодавчим нормам.

В процесі впровадження автоматизованої системи за проїзд громадам потрібно прийняти порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, який включає:
✅ положення про завдання АСООП;
✅ положення про засоби оплати/реєстрації проїзду;
✅ положення про принципи дії та складові АСООП;
✅ положення про основні вимоги до управління АСООП;
✅ положення про обслуговування та підтримку користувачів АСООП;
✅ положення про технічне обслуговування АСООП;
✅ положення про контроль оплати проїзду.


Для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, затвердження Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті потрібно здійснити наступні кроки:
🟢 Включити проєкт регуляторного акта (або ж актів, якщо вказані вище Порядок та Положення затверджуватимуться окремими рішеннями виконавчого комітету відповідної ради) до плану діяльності відповідного ОМС з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік або внести зміни до плану прийняття регуляторних актів на поточний рік;
🟢 Підготувати проєкти рішення (рішень) про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, затвердження Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та Положення про умови проведення конкурсу з відбору інвестора (оператора) для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
🟢 Підготувати аналіз(-и) регуляторного впливу (далі – АРВ) в порядку та за структурою, визначеною статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308. У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу ради чи внесення на затвердження сільським, селищним, міським головою проєкту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається його розробникові на доопрацювання;
🟢 Оприлюднити проєкт регуляторного акта (актів) з метою одержання зауважень і пропозицій у засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет на офіційному веб ресурсі відповідного органу місцевого самоврядування. Збір зауважень і пропозицій до проєктів регуляторних актів повинен тривати не менше 1 місяця та не більше 3 місяців;
🟢 Розглянути (розробнику проєкту регуляторного акта) зауваження і пропозиції, надані щодо проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку. За результатами цього розгляду розробник проєкту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє;
🟢 Винести проєкт регуляторного акта на голосування виконавчого комітету відповідної ради;
🟢 Сільський/селищний/міський голова підписує рішення виконавчого комітету відповідної ради. Рішення виконавчого комітету відповідної ради офіційно оприлюднюються.

Публікацію створено в межах проєкту “REcovery: регуляторні інструменти для економічної відбудови”, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). 

Успішно надіслано!