logo
Регулювання оренди окремих конструктивних елементів благоустрою (ОКЕБ) для здійснення (пересувної) тимчасової торгівлі
image

Регулювання оренди окремих конструктивних елементів благоустрою (ОКЕБ) для здійснення (пересувної) тимчасової торгівлі

Оренда окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд – це можливість використовувати майно громади максимально ефективно, корисно та виправдано. На сьогодні в Україні існує низка нормативних актів, які з одного боку, висвітлюють питання оренди державного та комунального майна, а з іншого –механізм розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, проте не визначають порядок використання конструктивних елементів благоустрою комунальної власності. Саме тому існує необхідність чітко врегулювати описане вище питання на місцевому рівні. 
Впровадження порядку тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою на місцевому рівні шляхом використання електронної торгової системи «Прозорро.Продажі» допоможе вдосконалити процедуру розміщення та функціонування тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, збільшити надходження до бюджету громади від суб’єктів підприємницької діяльності за рахунок сплати за оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності, стимулюватиме розвиток підприємництва, а також сприятиме покращенню іміджу громади.
Саме тому в рамках проєкту “REcovery: регуляторні інструменти для економічної відбудови”, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС ми розробили модельне регулювання оренди окремих конструктивних елементів благоустрою (ОКЕБ) для здійснення (пересувної) тимчасової торгівлі. Дане рішення враховує актуальні запити та тенденції на ринку оренди об’єктів комунальної власності, міжнародні підходи, а також може бути адаптоване під потреби кожної громади.

Відповідно до розробленого проєкту рішення, право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності надається за результатами проведення електронного аукціону з використання електронної торгової системи «Прозорро.Продажі».
Такий механізм дозволить зробити процес здачі в оренду елементів благоустрою максимально простим, зручним та прозорим для усіх учасників процесу. 

Розроблене Положення включає в себе:

вимоги до оголошення про проведення конкурсу (аукціону) на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

✅ порядок визначення стартової вартості (плати) окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності;

✅ порядок укладення договору про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності;

✅ порядок отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди/пересувної тимчасової споруди (порядок оформлення якого визначено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. No244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»).

Регуляторна процедура
Для прийняття Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності потрібно здійснити наступні кроки:
Включити проєкт регуляторного акта до плану діяльності відповідного ОМС з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік або внести зміни до плану прийняття регуляторних актів на поточний рік;
 1. Включити проєкт регуляторного акта до плану діяльності відповідного ОМС з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік або внести зміни до плану прийняття регуляторних актів на поточний рік;
 2. Підготувати проєкт рішення про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд та
  пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території відповідної
  територіальної громади;
 3. Підготувати аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) в порядку та за структурою, визначеною статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. No 308. Аналіз регуляторного впливу готує розробник або ж за поданням депутата постійної комісії відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про підготовку експертного висновку у форматі АРВ;
 4. Оприлюднити проєкт регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій у засобах масової інформації та/або в мережі Інтернет на офіційному веб ресурсі відповідного органу місцевого самоврядування. Збір зауважень і пропозицій до проєкту регуляторного акта повинен тривати не менше 1 місяця та не більше 3 місяців;
 5. Зареєструвати проєкт рішення. Постійна комісія з питань регуляторної політики (відповідальна постійна комісія) розглядає такий проєкт у порядку, визначеному Регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії;
 6. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту рішення в порядку і строки, встановлені Регламентом ради;
 7. Направити до Державної регуляторної служби України (далі – ДРС) проєкт рішення, копію повідомлення про оприлюднення проєкту рішення, експертний висновок та АРВ для отримання пропозицій щодо вдосконалення проєкту рішення відповідно до принципів державної регуляторної політики;
 8. Вивчити отримані від ДРС пропозицій та надати висновки про відповідність статтям 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (висновки надаються відповідальною постійною комісією);
 9. Головна постійна комісія (згідно з Регламентом ради) розглядає висновок відповідальної постійної комісії, пропозиції ДРС та приймає висновок щодо підтримки або відхилення проєкту за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією;
 10. Постійна комісія готує рішення щодо врахування пропозицій ДРС щодо вдосконалення проєкту рішення відповідно до принципів державної регуляторної політики та представляє висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам ст. 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пропозиції ДРС;
 11. Сільський/селищний/міський голова підписує рішення ради. Рішення ради офіційно оприлюднюється.

  Модельний порядок

Публікацію створено в межах проєкту “REcovery: регуляторні інструменти для економічної відбудови”, що реалізується за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI). 

Успішно надіслано!