Оцінка адміністративного навантаження та бюрократичних процедур розвитку бізнесу на місцевому рівні в пілотних громадах Донецької та Луганської областей

Львівський регуляторний хаб за підтримки Програма ООН із відновлення та розбудови миру в Україні реалізовував проект з проведення оцінки адміністративного навантаження та бюрократичних процедур розвитку бізнесу на місцевому рівні в Донецькій та Луганській областях. Мета проекту – створення сприятливих умов для бізнесу на території громад. Програма сприяє розробці аналізу адміністративного навантаження та бюрократичних процедур на місцевому рівні, розробляючи рекомендації щодо покращення факторів економічного зростання на місцевому рівні.

Львівський регуляторний хаб вже тривалий час співпрацює з органами місцевого самоврядування, в тому числі з об’єднаними територіальними громадами. В процесі роботи організація сприяє конструктивному діалогу та ефективній співпраці між владою, бізнесом та громадськістю для створення, обговорення та впровадження збалансованих та ефективних регулювань, які допомагають подолати бар’єри, які стримують розвиток малого та середнього бізнесу, знижують інвестиційну привабливість регіону та держави, породжують корупційні ризики. Хаб надає поетапний супровід органам, які мають регуляторні повноваження на шляху до прийняття якісних регулювань та зменшення адміністративного навантаження на бізнес.

Протягом першого етапу громадам-учасникам проекту було представлено Методичні рекомендації щодо проведення регіонального регуляторного перегляду. Оскільки ради приймають акти, якими регулюють господарську діяльність, своїми рішеннями вони істотно впливають на регіональний бізнес-клімат. Протягом останнього десятиліття значна частина таких рішень на місцях залишається без змін, навіть незважаючи на досить масштабну дерегуляцію на рівні національного законодавства, таким чином залишаючи в силі застарілі та неефективні регуляції. Аби докорінно змінити ситуацію необхідно очистити місцеве регуляторне середовище за допомогою організації перегляду регіональних регуляторних актів щодо їх законності, результативності та наявності корупційних чинників.

Цей інструмент сприяє прозорому та ефективному процесу очищення бази регуляторних актів, посиленню ефективності, обрахованості та рівня виконання рішень, а також покращенню умов ведення підприємницької діяльності. Громадам-учасникам проекту проводився онлайн-інструктаж та надаються форми паспорту оцінки регуляторного акту та паспорту оцінки акту, яким затверджується вимоги до змісту інформаційної та/або технологічні картки надання відповідної адміністративної послуги, застосування яких сприятиме зменшенню адміністративного навантаження на бізнес та вдосконаленню надання адміністративних послуг.

Під час другого етапу було проведено фокус групу з представниками виконавчих органів ради, депутатського корпусу та бізнесу та громадськості. Фокус-група проводиться з метою визначення основних потреб учасників процесу, щодо яких розробляються нормативно-правові акти. Надалі експертами проекту було проведено детальний юридичний аналіз відповідних діючих нормативно-правових актів та специфіки кожної з громад для того, щоб визначити регулювання, до яких можливо внести зміни, або запропонувати альтернативні рішення відповідних проблем для уникнення надмірного адміністративного навантаження. За результатами діяльності було підготовлено аналітичний звіт, який містить опис проблеми, аналіз кращих вітчизняних та іноземних практик та пропоновані альтернативи вирішення даної проблеми.

Базуючись на Методичних рекомендаціях щодо проведення регіонального регуляторного перегляду, проведеного аналізу регуляторного середовища, результатах онлайн-консультування, опитування та фокус-груп було розроблено модель роботи органів місцевого самоврядування, яка зможе бути адаптована в усіх громадах-учасниках проекту з метою запобігання зарегульованості бізнес-середовища, прийняттю неефективних регулювань, натомість дотримання так званої інструкції та використання інструментів, що включатиме дана модель сприятиме інвестиційній привабливості регіону, вдосконаленню надання якісних послуг та залученню підприємців до прийняття рішень. В рамках вищезгаданої моделі було підготовлено модельні зразки проектів нормативно-правових актів у ключових сферах, готових до адаптації та прийняття місцевими радами та (або) виконавчими комітетами.

Вкінці проекту було проведено фінальну онлайн-презентацію з метою обговорення досягнутих результатів, подальшого плану дій та обміну досвідом.

Аналітичні матеріали

Інфографічні матеріали

Відео

Публікації

ЗМІ про проект

Дерегуляція на місцях, або як громади допомагають бізнесу розвиватися?