Наша діяльність спрямована на те, щоб місцеві ради та виконкоми приймали раціональніші та ефективніші рішення. Бізнес-середовище отримувало спрощені умови ведення бізнесу, прозорість процесів та зменшення витрат. Представники громади, в свою чергу, прозорішу, стійкішу до корупційних викликів систему місцевого самоврядування.

Інструментарій роботи:

Підготовка нормативно-правових актів для вдосконалення регулювання визначеної сфери, їх обговорення з органами місцевого самоврядування та громадськістю, сприяння побудові коаліцій для їх прийняття. У разі потреби – підготовка пакетів нормативно-правових актів для внесення змін до актів законодавства вищих рівнів, передача їх партнерам на національному рівні та до КМУ, ДРС.

Проведення регуляторної та антикорупційної експертизи проектів рішень – регуляторних актів, аналіз на відповідність засадам державної регуляторної політики. Результати експертизи викладаються у формі експертного висновку.

Перегляд пропонованих чи діючих регулювань, проведення аналізу регуляторного впливу, підготовка рекомендацій щодо їх перегляду чи відміни, обговорення цих рекомендацій з органами місцевого самоврядування та громадськістю.

Відслідковування ефективності запропонованих рішень як за критерієм впровадження, так і за критерієм досягнутих результатів. Перегляд та модифікація запропонованих рішень за необхідності.

Навчання для ОМС

Ми провели понад 70 навчальних семінарів з регуляторної політики для депутатів, службовців та управлінських команд органів місцевого самоврядування щодо порядку розробки, прийняття регуляторних актів, застосування Методики проведення аналізу регуляторного впливу (АРВ) та Тесту малого підприємництва (М-Тест).

Семінари з регуляторної та антикорупційної політики

В рамках проєкту “Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну експертизу місцевих рішень” ми, разом із Національним агенством з питань запобігання корупції провели 6 семінарів у 6-ти пілотних містах для 3-ьох цільових груп:

Червоноград

Відтепер місто Червоноград буде апробовувати унікальну «Методику проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень та проектів рішень ОМС», розроблену нашою командою.

Львів

Відтепер, спільно з Комісією законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки і Сектором з питань доброчесності та запобігання корупції у місті Львові будемо апробовувати нову Методику, розроблену нашою командою, одними з перших в Україні.

Рівне

Ми закріпили нашу співпрацю з Рівненською міською радою в напрямку підвищення культури доброчесності, прозорості та підзвітності підписанням Меморандуму.

Чернівці

Раді оголосити про початок співпраці з ще одним пілотним містом - Чернівецькою міською радою. Дякуємо колегам за готовність впроваджувати нові ініціативи з метою розвитку міста та вдосконалення регуляторного поля!

Дніпро

Дніпро – одне з пілотних міст, в якому впроваджується проєкт «Економічний добробут громад через регуляторну та антикорупційну експертизу місцевих рішень». Місто декларує відкритість та прозорість, тож наша співпраця – це ще один крок для зміцнення в Дніпрі чітких єдиних і зрозумілих правил для всіх цільових аудиторій - влади, бізнесу та громадськості.

Маріуполь

Закрпілили нашу співпрацю з Маріупольською міською радою задля забезпечення розвитку якісної регуляторної процедури. Адже, ми дуже вболіваємо за якісну регуляторку, яка завжди на часі і навіть коронавірус їй не страшний.

Організація публічних заходів

В процесі підготовки наших напрацювань, окрім постійних консультацій з залученими експертами в окремих тематиках, з метою врахування думки усіх зацікавлених сторін та більшої об’єктивності, ми проводимо публічні обговорення, круглі столи, панельні дискусії, презентації, так звані “Regulation discussions” та інші заходи. Наша команда володіє досвідом організації масштабних форумів та конференцій, серед яких і 1 Міжнародна конференція з публічного адміністрування .

Аналітичні матеріали

Посібник “Регуляторна політика органів місцевого самоврядування”

Посібник містить інформацію про регуляторну політику органів місцевого самоврядування, процедури прийняття та перегляду регуляторних актів органами місцевого самоврядування та інструменти зменшення адміністративного та регуляторного навантаження на ведення бізнесу на місцевому рівні. У посібнику опублікована Методика місцевого регуляторного перегляду.

Методика місцевого регуляторного перегляду

Цей документ є модельним та може використовуватись органами місцевого самоврядування у всіх регіонах України з певними адаптаціями, відповідно до пріоритетних проблем і потреб кожної громади.

Методичні рекомендації щодо проведення регіонального регуляторного перегляду

Основні переваги: усунення бар’єрів для МСБ; зменшення витрат бізнесу; усунення дискреційних умов; очищення регуляторного поля; оздоровлення бізнес-клімату

Модельний порядок підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад

Основні переваги: підвищення прозорості процедур, забезпечення обрахованості рішень, розширення залучення підприємницьких та експертних кіл, посилення ефективності та рівня виконання рішень.

Модельний порядок підготовки проєктів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад та виконавчих комітетів

Рекомендована форма рішення про затвердження Порядку підготовки проєктів регуляторних атків та їх винесення на розгляд місцевої ради та її виконавчого комітету.

Методика проведення регуляторної та антикорупційної експертизи рішень та проєктів рішень органів місцевого самоврядування

Дана Методика, а також супровідні документи допоможуть перевірити та верифікувати внутрішні процедури та рішення місцевих рад на предмет дотримання принципів законності, прозорості та доцільності, які безпосередньо впливають на ведення підприємницької діяльності та формують імідж інвестиційної привабливості міст

Інфографічні матеріали