Порядок підготовки проектів регуляторних актів та їх внесення на розгляд місцевих рад

Львівський регуляторний хаб напрацював модельну процедуру прийняття регуляторних актів для органів місцевого самоврядування у 2018 році та проадвокатував їх 4 пілотних громадах. Сьогодні “Порядком підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад” користуються десятки громад в Україні.

Міські ради, як регуляторні органи, приймають рішення, які регулюють діяльність бізнесу на місцевому рівні. Процедура прийняття такого проекту рішення – регуляторного акта є багатоетапною і може тривати кілька місяців. На перший погляд, це непростий та тривалий процес, але суворі вимоги до регуляторної процедури є цілком виправданими, оскільки дозволяють забезпечити прозорість, збалансованість і передбачуваність у правовому регулюванні господарських відносин. До слова, нам місцях сьогодні створюється до 40% регуляторного та адміністративного навантаження на бізнес.

«Порядок підготовки проектів регуляторних актів та їх винесення на розгляд місцевих рад»

– це така собі детальна універсальна інструкція для влади, яка допомагає крок за кроком пройти процедуру прийняття регуляторного акта. Це модельний документ, тож, його може прийняти кожен, без винятку, орган місцевої влади на будь-якому рівні самоврядування: сільська, селищна чи міська громада. Для обласних та районних рад це теж актуально.

Прийняття Порядку допоможе підвищити якість ухвалення рішень і забезпечити дотримання встановлених Законом вимог, а також значно знижує ризик прийняття регуляторних актів, які призводять до створення адміністративних, економічних та організаційних перешкод для розвитку підприємництва, є економічно недоцільними та неефективними.

У цьому вже переконались десятки громад країни, які, адаптувавши документ згідно локальних особливостей, прийняли його в своїх об'єднаних громадах. Серед них, пілотно впровадили Порядок у 2018 році:

1
Львівська міська рада
2
Червоноградська міська рада
3
Винниківська міська рада
4
Львівської обласна рада

З того часу усі регуляторні акти в перелічених радах проходять за процедурою, яку розробив Хаб із врахуванням усіх профільних законодавчих вимог та особливостей.

Важливо, що цей порядок регулює діяльність виконавчих органів ради на предмет механізму та порядку проходження проектів регуляторних актів та їх прийняття і приводить процес у чітку відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Також, підготовка жодного регуляторного акту не можлива без проведення якісного Аналізу регуляторного впливу (АРВ), що визначено в статті 8 Закону та у спосіб, встановлений Методикою проведення аналізу впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та Тесту малого підприємництва (М-Тест), як складової АРВ.

В результаті тепер:

процедури та механізми є більш прозорими;

приймаються більш зважені та прораховані рішення;

до напрацювання рішень залучаються більше підприємців та експертів;

посилюється ефективність виконання рішень.

Розроблялося та адовокатувалося це модельне рішення в партнерстві з експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», Школи публічного управління Українського католицького університету та експертом Світового банку Андрієм Паляницею.