Аналіз політики – це ґрунтовне дослідження важливої проблеми (переважно соціального характеру), яке передбачає аналіз можливих альтернативних шляхів її вирішення, розробку відповідного плану дій (рекомендацій) та формування стратегії для його впровадження.

Що таке аналіз політики?

Формат такого документу відрізняється від стандартних наукових робіт у кількох аспектах:

  • зазвичай він орієнтований на неакадемічну цільову аудиторію, наприклад, на конкретних посадових осіб, бізнес-об’єднання, агенції, громадські організації тощо;
  • він часто зосереджується на приписній аналітиці. Тобто, розпочинається з діагностики певної проблеми чи ситуації, і, як правило, пропозицією рішення, яке допоможе ліквідувати цю проблему;
  • аналіз політики орієнтований на переконливість. Намір полягає в тому, щоб переконати цільову аудиторію, що ваша позиція коректна;
  • аргументи, що підтверджують позицію, мають вирішальне значення. Це важливо для усіх видів документів, але, як правило, вирішальну роль відіграє в аналізі політики.
  • в аналізі політики важлива ефективність. Цільова аудиторія часто не має достатньо часу і бажання читати довгі документи. Для цього, аналіз політики переважно супроводжується інформаційними записками, які узагальнюють ключові положення документу на одній чи двох сторінках.

Наша команда консультує та надає експертну допомогу у вирішенні визначених пріоритетних проблем через використання прозорих та ефективних регуляторних механізмів, в тому числі через напрацювання аналізу політики. Ми вважаємо, що якісні зміни не можуть бути блискавично швидкими, адже важливим аспектом є поступова та організована робота. Запит на опрацювання проблематики ми отримуємо від профільних підприємств (бізнес-об’єднань), громадськості та органів влади. Одним з головних завдань, які ставить перед собою наша команда в процесі аналізу регулювань є створення якомога простіших норм та процедур, збільшення економічної вигоди для міста, а також передбачення таких запобіжників, які унеможливлять системні зловживання.

Основні складові аналізу політики

1

Опис контексту та важливості проблеми

Необхідно ретельно визначити проблему та сформулювати її як конкретне запитання, на яке потрібно відповісти. Підкріпити її аналітичними та статистичними даними для відтворення комплексної картини.

2

Напрацювання альтернативних рішень проблеми

Стейкхолдерам (зокрема тим, хто приймає рішення на основі аналізу політики) важливо знати про усі альтернативні шляхи вирішення визначеної проблеми. Ефективність таких альтернатив найкраще розглядати з точки зору прогнозованого впливу впровадження політики. На цьому етапі рекомендується дослідити кращі вітчизняні та іноземні практики.

3

Визначення та рекомендації оптимального рішення

Цей етап повинен містити рекомендації пріоритетного вирішення проблеми, а також переваги пропонованого рішення над іншими альтернативами.

4

Публічні обговорення

На етапі, коли сформовано перший проект аналізу політики для дотримання балансу інтересів, а також врахування думок усіх зацікавлених сторін важливо провести публічні обговрення з представниками влади, громадськості та бізнесу.

5

Адвокація та імплементація

На цьому етапи напрацювання аналізу політики закінчуються. Втім, якщо ви зацікавлені в впровадженні напрацьованих пропозицій слід подбати про адвокатування прийняття рішення, перевірки та подальшого відстеження його ефективності на практиці.

Окрім аналізу політики одними з найбільш поширених форматів аналітичних документів, зокрема таких, які використовуються в нашій діяльності, є аналітичний звіт (“report”) та короткий опис політики (“policy brief”).

Аналітичний звіт ("report")

це, по суті, чіткий, стислий, добре структурований документ, який готується для певної мети та авдиторії. Зазвичай він окреслює та аналізує ситуацію чи проблему, переважно містить рекомендації щодо подальших дій. Такі документи найчастіше мають наступну структуру: вступ, методи дослідження, результати та обговорення. Це стандартні розділи для відображення традиційних досліджень і достовірної інформації. Проте, така структура є необов’язковою і в процесі написання часто використовуються альтернативні методи викладення інформації, такі як формат вирішення проблеми, коли автор спочатку зазначає проблему, а потім детально описує що потрібно зробити, щоб її вирішити. Як і в будь-якому документі, важливі точність та якість інформації.

Короткий опис політики ("policy brief")

є ключовим інструментом для представлення досліджень та рекомендацій неспеціалізованій авдиторії. Такий формат служить засобом надання фактичних даних, які допомагають читачам приймати обґрунтовані рішення. Переважно короткий опис політики відображає результати досліджень простою мовою та чітко посилається на ініціативи аналізу політики. Найкращий формат інформаційних записок – це кілька чітких та стислих документів, які зосереджені на одній темі.

Наші напрацювання

Адвокаційна діяльність на місцевому рівні

Адвокація – це мистецтво переконання та впливу, підкріплене обґрунтованими фактичними даними. Це організована, добре продумана спроба змінити хід політики за допомогою доказів та аргументів щодо того, яким чином і для чого повинні відбуватися зміни. В межах адвокаційної кампанії використовуються різні стратегії та мережі стейкхолдерів для досягнення фінальної мети – впровадження змін.
Саме тому, адвокація є одним з пріоритетних аспектів діяльності Львівського регуляторного хабу. Ми переконані, що якісні зміни не можуть бути блискавично швидкими, важливим є поступова й організована робота на всіх етапах. А для досягнення поставлених цілей теоретичні знання повинні ефективно реалізовуватись на практиці. І саме в цьому Вам допоможуть інструменти адвокації.
Тож, ми розробили посібник про адвокаційну діяльність, який базується на досвіді нашої роботи та кращих практиках у сфері і радо ділимося ним з Вами та запрошуємо до використання!

Інфографічні матеріали